• Dataskyddsbeskrivning

   Registerförare

   Hotel Vallonia
   Centrumvägen 3
   65610 KORSHOLM

    

   Registrets namn

   Hotel Vallonias responsregister

   Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets ändamål)

   De uppgifter som du har gett på responsblanketten lagras i Hotel Vallonias responsregister. I registret lagras de uppgifter du har uppgett på responsblanketten, och de används för att kunna besvara responsen, för produktion av tjänster eller för utveckling av verksamheten. Uppgifterna du uppgett används inte för direktmarknadsföring. Du kan också ge respons helt anonymt på responsblanketten.

    

   Registrets informationsinnehåll

   I responsregistret lagras endast den informationen som du har gett på responsblanketten samt de filbilagor som du eventuellt skickade med responsen. Responsformuläret innehåller bl.a. följande uppgifter: För- och släktnamn, gatuadress, postnummer, postanstalt, e-postadress, telefonnummer, medlemsnummer, lämnat meddelande och önskat kontaktningsätt. Uppgifterna som identifierar en person avlägsnas från registret då de inte längre behövs för hantering av responsen.

    

   I regel använda informationskällor

   Personen som ger respons ger själv sina personuppgifter.

    

   I Regel förekommande utlämning av uppgifter och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller det europeiska samarbetsområdet

   Uppgifterna kan lämnas till sådana Hotel Vallonia tillhöriga sammanslutningar till vilka responsen är riktad eller vilken den berör. Om din respons gäller en samarbetspartner till Hotel Vallonia, kan uppgifterna som du gav i responsen vidarebefordras till denna samarbetspartner för hantering av ärendet. Uppgifterna som du har gett på responsblanketten överlåts inte till tredje part i några andra fall. Enligt personuppgiftslagen överlåts uppgifterna i regel inte till mottagare utanför EU eller det europeiska samarbetsområdet EES, men om responsen gäller ett verksamhetsställe beläget utanför EU eller EES ( t.ex. i S:t Petersburg), kan uppgifterna överlåtas till mottagare utanför EU eller EES på i personuppgiftslagen föreskrivet sätt.

   Uppgifterna kan överlåtas till myndighet inom gränserna för vad den gällande lagstiftningen tillåter och förpliktigar till.

    

   Principerna för skyddet av registret

   Registret förvaras i elektroniskt format och det är skyddat mot intrång med brandmur, lösenord och andra tekniska skyddsåtgärder. Endast namngivna personer med sekretessplikt kan hantera uppgifterna i registret.

    

   Rätt till insyn och rättelse

   En registrerad person har rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen har lagrats i ett personregister samt rätt att kräva att en felaktig uppgift rättas. Begäran om insyn och/eller rättelse ska vara undertecknad och skickas skriftligen till: Hotel Vallonia.

   Kuvertet ska märkas: Respons/Begäran om insyn eller respons/begäran om rättelse eller skannad till e-postadressen.

   info@vallonia.fi

   Begäran om insyn kan också framställas personligen hos registerföraren vid något av Hotel Vallonias kundtjänsteställen. Den registrerade personen ska då kunna förete en identitetshandling.

   I begäran om insyn ska man utom den registrerade personers namn också ange andra uppgifter som specificerar responsärendet, så det är möjligt att ur registret hämta den respons som kunden har gett.

Hotel Vallonia

Centrumvägen 3
65610 KORSHOLM (VASA)

Tel. +35863288200 / +358447483456
Telefax +35863288299
Email info( at )vallonia.fi

Oiva-sinettiGreen key Sustainable Travel Finland

Kontakta oss